Phòng Marketing SEONGON Tuyển dụng - SEONGON

Marketing

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Mới nhất

Trưởng phòng Marketing

Khối: Marketing Chức danh: Trưởng phòng Marketing Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Giám đốc điều hành 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc Trưởng phòng Marketing chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch và trực tiếp điều hành triển khai toàn bộ hoạt động Marketing của SEONGON nhằm thu... Xem thêm

Thực tập sinh Content

Khối: Marketing Chức danh: Thực tập sinh content Chế độ làm việc: Bán thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Marketing 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc: Hỗ trợ phòng marketing trong việc lên ý tưởng và triển khai các hoạt động content marketing Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc Nhiệm vụ... Xem thêm

Chuyên viên truyền thông

Khối: Marketing Chức danh: Chuyên viên truyền thông Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Marketing MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc Chuyên viên truyền thông phụ trách các hoạt động truyền thông thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của SEONGON tới khách hàng mục tiêu nhằm tạo ra ấn tượng,... Xem thêm

Chuyên viên sản xuất và quản lý nội dung (HN)

Khối: Marketing Chức danh: Sản xuất và quản lý nội dung Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Marketing 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc: Content Specialist (chuyên viên sản xuất và quản lý nội dung) là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng và xây dựng các nội dung... Xem thêm

[disabled]
[disabled]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[subscribe]
[subscribe]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[disabled]
[disabled]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[nhan_tai_lieu]
[nhan_tai_lieu]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[Ebook]
[Ebook]
[disabled]
[disabled]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[subscribe]
[subscribe]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[Case Study]
[Case Study]
[disabled]
[disabled]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[so_dien_thoai]
[so_dien_thoai]
[website_cua_cong_ty_ban]
[website_cua_cong_ty_ban]
[ngan_sach_du_kien_cho_goo]
[ngan_sach_du_kien_cho_goo]
[dang_ky_ngay]
[dang_ky_ngay]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[disabled]
[disabled]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[so_dien_thoai]
[so_dien_thoai]
[website_cua_cong_ty_ban]
[website_cua_cong_ty_ban]
[ngan_sach_du_kien_cho_seo]
[ngan_sach_du_kien_cho_seo]
[submit]
[submit]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[Case Study]
[Case Study]