Nhân sự của SEONGON

Ban lãnh đạo

HR MANAGER

VŨ KIM THÙY
Xem thêm

CEO SEONGON

LƯU TRỌNG HIẾU
Xem thêm

PGĐ KINH DOANH

NGÔ PHƯƠNG THẢO
Xem thêm

PGĐ SẢN XUẤT

NGUYỄN NGỌC HƯNG
Xem thêm

TP KINH DOANH SEO

NGUYỄN NGỌC BÍCH
Xem thêm

TP KỸ THUẬT SEO

HÀ VIỆT NAM
Xem thêm

Đội ngũ nhân sự

Tại SEONGON chúng tôi tin rằng, sẽ thật hạnh phúc khi bản thân phát triển mỗi ngày, có được sự công nhận từ mọi người. Sự phát triển không nên chỉ vì mình mà còn nên vì người khác, đó là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng và khách hàng. Chỉ như vậy chúng ta mới sống một cuộc sống giá trị!
 
Chính vì vậy chúng tôi đã tự đặt ra cho mình một “mục tiêu đầy khát vọng”: Mỗi SEONGONer nỗ lực kiến tạo một môi trường để mỗi người tự hào về bản thân và SEONGON, thông qua việc mang lại giá trị bền vững cho đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng.