Case Study - SEONGON

Chiến dịch Digital Marketing Tổng thể cho sản phẩm mới thuộc ngành hàng FMCG sẽ như nào? Xem Case Study sau để biết thêm chi tiết.

Digital Marketing / FMCG Xem case study

85% từ khóa Top 3, organic traffic tăng từ 0 - 99.000/tháng. Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 doanh nghiệp đạt được kết quả trên ở Case Study dưới đây.

SEO Tổng Thể / Dịch vụ Xem case study

Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 đơn vị thời trangthuộc phân khúc từ tầm trung đến cao tối ưu chuyển đổi, tăng doanh thu và tiết kiệm được 1/2 chi phí quảng cáo. Từ đó, giúp doanh nghiệp vượt qua mùa Covid khó khăn.

Facebook Ads / Thời trang Xem case study

Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 doanh nghiệp dịch vụ viễn thông tối ưu hơn 40 tỷ ngân sách quảng cáo Google, tạo ra hơn 10.000 lượt chuyển đổi, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển lớn mạnh về cả quy mô số lượng lân chất lượng.

Google Ads / Viễn Thông Xem case study

Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 doanh nghiệp bản lẻ tối ưu chuyển đổi cho hoạt động quảng cáo Google Ads - 80% doanh thu sinh ra từ nguồn Google, 4% tỷ lệ chuyển đổi.

Google Ads / Bán lẻ Xem case study

Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 đơn vị du lịch tăng nhận diện thương hiệu hiệu quả với chiến dịch Digital Marketing tổng thể nhờ hiểu rõ hành vi khách hàng cùng kinh nghiệm nhiều năm triển khai.

Google Ads / Du lịch Xem case study

Tìm hiểu cách SEONGON áp dụng thành công mô hình launching cho 1 doanh nghiệp thời trang để giúp họ tăng hơn 50% doanh thu sau sự kiện khuyến mãi.

Google Ads / Thời trang Xem case study

Cùng tìm hiểu phương pháp mà SEONGON áp dụng để giúp 1 hãng luật bắt đầu từ con số 0 với SEO đến đạt được hơn 1100 organic traffic/ ngày.

SEO Tổng Thể / Luật Xem case study

80% từ khóa đạt Top 10, organic traffic tăng gấp 38 lần. Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 doanh nghiệp B2B đạt được kết quả trên ở Case Study dưới đây.

SEO Tổng Thể / B2B Xem case study
[disabled]
[disabled]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[subscribe]
[subscribe]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[disabled]
[disabled]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[nhan_tai_lieu]
[nhan_tai_lieu]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[Ebook]
[Ebook]
[disabled]
[disabled]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[subscribe]
[subscribe]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[Case Study]
[Case Study]
[disabled]
[disabled]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[so_dien_thoai]
[so_dien_thoai]
[website_cua_cong_ty_ban]
[website_cua_cong_ty_ban]
[ngan_sach_du_kien_cho_goo]
[ngan_sach_du_kien_cho_goo]
[dang_ky_ngay]
[dang_ky_ngay]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[disabled]
[disabled]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[tu_van_truc_tiep_voi_chuy]
[ho_va_ten]
[ho_va_ten]
[email_cua_ban]
[email_cua_ban]
[so_dien_thoai]
[so_dien_thoai]
[website_cua_cong_ty_ban]
[website_cua_cong_ty_ban]
[ngan_sach_du_kien_cho_seo]
[ngan_sach_du_kien_cho_seo]
[submit]
[submit]
[formId]
[formId]
[return]
[return]
[formName]
[formName]
[Case Study]
[Case Study]