Blog

DIGITAL MARKETING

Sự ảnh hưởng của Covid 19 tới quyết định của người tiêu dùng

Sự ảnh hưởng của Covid 19 tới quyết định của người tiêu dùng

Bài viết được SEONGON biên tập lại dựa trên bài viết gốc “How consumers make purchasing decisions during COVID-19’’ của tác giả Sian Davies và Sarah Davies_ hai người sáng lập The Behavioural Architects Sian Davies và Sarah Davies là... Xem thêm