Đào tạo nghề google marketing từ tư duy đến thực chiến

Đào tạo nghề
google marketing
từ tư duy đến thực chiến

DANH SÁCH KHÓA HỌC

Tôn chỉ đào tạo của SEONGON ACADEMY

1.
Mũ trắng
Những kiến thức SEONGON xây dựng đều dựa trên nguyên tắc 3 Win:
Nền tảng Win - Người dùng Win
Doanh nghiệp Win
2.
Nội dung độc quyền có tính ứng dụng cao

Mọi kiến thức được truyền tải đều dựa trên những kiến thức được nghiên cứu kỹ lưỡng và thực nghiệm thành công trong suốt 10 năm qua tại SEONGON

3.
Phương pháp giảng dạy xoay quanh
học viên
Lấy học viên làm trung tâm trong mọi hoạt động giảng dạy
để học viên ứng dụng được ngay trong và sau khóa học
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
THỰC CHIẾN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC CHIẾN

THÀNH TỰU CỦA SEONGON ACADEMY
10+
Năm giảng dạy
3000+
Học viên
200+
Khóa học, Workshop, Webinar
CẢM NHẬN CỦA
HỌC VIÊN

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

/

Videos 

Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1

CỘNG ĐỒNG GOOGLE MARKETING
DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN SEONGON ACADEMY

Cộng đồng Google Marketing
Dành riêng cho học viên
SEONGON ACADEMY
01.
Cập nhật
kiến thức mới
02.
Chia sẻ kinh nghiệm, case study thành công
03.
Hỏi đáp và
hỗ trợ trực tuyến