Nguyễn Linh Trang

Head of Marketing and R&D
Nghiên cứu và phát triển các mô hình quảng cáo độc quyền của SEONGON như Mô hình tăng trưởng quảng cáo Google, Mô hình quảng cáo Search, Shopping và GDN 4.0,…

Head of Marketing and R&D

Better Than Yesterday - Marketing và R&D là quá trình nỗ lực để sản phẩm, dịch vụ và chính bản thân tốt hơn 1% mỗi ngày!

A good company offers excellent products and services. A great company also offers excellent products and services but also strives to make the world a better place.

Nhà nghiên cứu, diễn giả, giảng viên tại SEONGON

– Nghiên cứu và phát triển mô hình tăng trưởng quảng cáo Google cùng các chiến lược quảng cáo tìm kiếm, GDN, shopping 4.0,… cho SEONGON
– Tư vấn và triển khai nhiều dự án Digital lớn như Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Sun World, Richy,…
– Quản lý hơn 30 dự án chuyên sâu về chuyển đổi thị trường Việt Nam và Mỹ
– Diễn giả và phụ trách chuyên môn tại các sự kiện Google Updates 2023, Google Marketing Day 2022,…
– Giảng viên khóa học Google Ads nền tảng

6+

Năm kinh nghiệm

30+

Dự án chuyển đổi

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ
TƯ VẤN VÀ THỰC THI..

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TƯ VẤN VÀ THỰC THI

nguyen linh trang SEONGON
nguyen linh trang SEONGON
nguyen linh trang SEONGON
nguyen linh trang SEONGON
nguyen linh trang SEONGON
nguyen linh trang SEONGON
nguyen linh trang SEONGON

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT