Nguyễn Ngọc Hưng

Phó Giám Đốc Sản Xuất
11 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai Digital Marketing cho hàng nghìn doanh nghiệp và khách hàng như Owen, HUD, Vietnam Airlines,…

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Mọi tư duy đúng đắn phải xuất phát từ nguyên lý cốt lõi

11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing

– 11 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai Digital Marketing cho hàng nghìn doanh nghiệp và khách hàng như Owen, HUD, Vietnam Airlines,…
– Phó phòng Marketing NETVIET VTC10
– Head of Digital Marketing Consulting at Strategy Vietnam
– Giảng viên thỉnh giảng tại: AIT Vietnam, CSIP, VJCC, HPM

11+

Năm kinh nghiệm

50+

Đơn vị trư vấn & triển khai

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ
TƯ VẤN VÀ THỰC THI..

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TƯ VẤN VÀ THỰC THI

nguyễn ngọc hưng SEONGON
nguyễn ngọc hưng SEONGON
nguyễn ngọc hưng SEONGON
nguyễn ngọc hưng SEONGON
ngô phương thảo SEONGON
nguyễn ngọc hưng SEONGON
nguyễn ngọc hưng SEONGON

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT