Ms. Kim Thúy

TP Kỹ Thuật Ads
Triển khai 150+ dự án Google Ads chuyên sâu về chuyển đổi cho các doanh nghiệp SMEs trong nhiều lĩnh vực tại các thị trường Việt Nam, Úc, Singapore, Mỹ, Canada, UK

TP Kỹ Thuật Ads

Tư duy marketing là một chiếc la bàn hỗ trợ đắc lực trong việc định hướng con đường và công cụ marketing chính là phương tiện giúp bạn đi nhanh hơn và xa hơn trên con đường đó.

7+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Google Ads

Thực thi 150+ dự án Google Ads chuyên sâu về chuyển đổi cho các doanh nghiệp SMEs trong nhiều lĩnh vực tại các thị trường Việt Nam, Úc, Singapore, Mỹ, Canada, UK.
– Speaker tại các sự kiện của SEONGON x Google: Google Marketing day 2022, Google Updates 2023
– Giảng viên khoá học Digital Marketing tại S.O.C Institute
– Giảng viên khoá học Google Ads Foundation tại SEONGON

7+

Năm kinh nghiệm

150+

Dự án Google Ads

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ
TƯ VẤN VÀ THỰC THI..

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TƯ VẤN VÀ THỰC THI

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT