Nguyễn Thị Vân

3+ năm kinh nghiệm trong việc biên tập nội dung SEO Quản lý chất lượng nội dung cho 100+ dự án SEO

Trưởng ban biên tập nội dung

Luôn có cách làm tốt hơn!

100+ dự án SEO cho các tập đoàn hàng đầu trong đa lĩnh vực

– 3+ năm kinh nghiệm trong việc biên tập nội dung SEO
– Quản lý chất lượng nội dung cho 100+ dự án SEO: Sunworld, Viettel store, Eurowindow, Shopdunk, HVT, Barista skills, Edupia, Oneway,… Quản lý đội 50+ CTV viết bài SEO với hơn 7000 bài viết
– Đồng tác giả cuốn sách: S.E.O NGON – Hiểu Đúng, Làm Đúng

3+

Năm kinh nghiệm

100+

Dự án SEO

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ
TƯ VẤN VÀ THỰC THI..

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TƯ VẤN VÀ THỰC THI

nguyễn thị vân SEONGON
nguyễn thị vân SEONGON
nguyễn thị vân SEONGON
nguyễn thị vân SEONGON
nguyễn thị vân SEONGON
nguyễn thị vân SEONGON
nguyễn thị vân SEONGON

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT