Lưu
Trọng Hiếu

CEO SEONGON

12 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành
Quảng cáo, tư vấn thương hiệu và Digital
Marketing.

CEO SEONGON

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

15

Years of Experience

187

Satisfield
Clients

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ
TƯ VẤN VÀ THỰC THI

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TƯ VẤN VÀ THỰC THI

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Senior Graphic Designer – Hà Nội

4 Phút đọc
zzz

đã thảo luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Cảm ơn bạn đã đăng ký