Phòng ban: Kỹ thuật SEO

Chức danh: Học việc kỹ thuật SEO

Chế độ làm việc: Toàn thời gian

Quản lý trực tiếp: Trưởng nhóm SEO

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mục đích của công việc

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc

Trách nhiệm 1:

Trách nhiệm 2:

Trách nhiệm 3: Công việc khác

Bảo mật toàn bộ thông tin dự án bao gồm: Tên khách hàng, trang web, Analytics, Search Console, hệ thống email, tài sản kỹ thuật số khởi tạo cho dự án, Tài liệu quản lý dự án.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Giới tính: Linh hoạt

Độ tuổi: Trên 22

Bằng cấp: Không yêu cầu

Kinh nghiệm

Kiến thức chuyên môn

Kỹ năng

Giá trị nghề nghiệp bạn theo đuổi

Yêu cầu khác

3. QUYỀN LỢI

Lương: Hỗ trợ học việc: từ 2 đến 3 triệu.

Thu nhập: Không giới hạn

Thưởng: Thưởng theo dự án.

Đào tạo

Phụ cấp, các quyền lợi khác

4. THÔNG TIN KHÁC