Tìm thấy 2 case study Google Ads

Không chỉ dừng lại ở việc quản trị, tối ưu tài khoản, SEONGON đã giúp khách hàng tăng hơn 32% số lượt chuyển đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng xem giải pháp chi tiết ở Case Study dưới đây.

Google Ads / Điện máy Xem case study

Tìm hiểu cách SEONGON giúp 1 doanh nghiệp bản lẻ tối ưu chuyển đổi cho hoạt động quảng cáo Google Ads - 80% doanh thu sinh ra từ nguồn Google, 4% tỷ lệ chuyển đổi.

Google Ads / Bán lẻ Xem case study