Khối: MOMTECH

Chức danh: Developer

Chế độ làm việc: Toàn thời gian

Mức lương: 12 triệu – 18 triệu

Số lượng tuyển dụng: 2

1. Mô tả công việc

Lập trình viên PHP

Lập trình viên Nodejs, Angular

2. Yêu cầu

2.1. Kinh nghiệm

1-2 năm

2.2. Kiến thức chuyên môn

– Yêu cầu chung:

– Lập trình viên PHP:

– Lập trình viên Nodejs, Angular:

2.3. Kỹ năng

– Kỹ năng làm việc nhóm tốt

– Chịu được áp lực công việc, phản ứng nhanh nhạy với các yêu cầu mới

2.4. Thái độ/tính cách

– Thái độ tích cực trong công việc

– Vui vẻ trong tập thể

– Gần gũi và yêu sếp, vì sếp là người mong manh dễ vỡ

2.5. Yêu cầu khác

– Có tính cam kết và chủ động trong công việc

– Chủ động học hỏi và tìm hiểu các kiến thức mới

3. Quyền lợi

– Đào tạo

– Phụ cấp, các quyền lợi khác

4. THÔNG TIN KHÁC