Cách tạo quảng cáo trong Gmail trong Google Adwords

Cách tạo quảng cáo trong Gmail trong Google Adwords

Quảng cáo trong Gmail là hình thức quảng cáo trên mạng hiển thị của Google. Quảng cáo Gmail được setup thông qua tài khoản Google Adwords.

Đề hiển thị quảng cáo trên Gmail, trước hết bạn cần tạo một tài khoản Google Adwords. Khi Setup chiến dịch, bạn chọn mạng hiển thị là “Chỉ Mạng hiển thị”. Các bước cụ thể trong hình sau

Bước 1: Thiết lập cài đặt chiến dịch Gmail trong Google Adwords

Cài đặt quảng cáo Gmail

Cài đặt quảng cáo Gmail

Bước 2: Chọn cách nhắm mục tiêu mạng hiển thị ( Chọn vị trí đặt )

Chọn nhắm mục tiêu là vị trí

Chọn nhắm mục tiêu là vị trí

Bước 3: Tìm kiếm Gmail trong danh sách các website thuộc mạng hiển thị Google

Tìm Gmail trong mạng hiển thị

Tìm Gmail trong mạng hiển thị

Bước 4: Tạo quảng cáo

Tạo quảng cáo

Tạo quảng cáo Text hiển thị trên Gmail

 

Bước 5: Xem thống kê quảng cáo trên Gmail.

Thống kê quảng cáo trên Gmail

Thống kê quảng cáo trên Gmail

 

Chú ý: Để thu hẹp đối tượng, bạn sử dụng chọn “Thay đổi mục tiêu hiển thị” để nhắm mục tiêu cụ thể hơn theo từ khóa, chủ đề, giới tính, tuổi tác.

Bài gốc: Tạo quảng cáo trong Gmail với Google Adwords

SEONGON

0/5 (0 Reviews)
Mai Xuân Đạt SEONGON

Tôi là người nghiện nghiên cứu về Google Ads và SEO - thích chia sẻ, đam mê công việc và mong muốn mỗi ngày làm việc đều có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã đọc SEONGON!

[Ebook]
[Ebook]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]