Kinh doanh Archives - SEONGON
Phòng ban
  • Back Office
  • DIGICON
  • Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Marketing
  • SOGO
  • MOMTECH
Khu vực
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/07/2020
20 - 40 triệu/tháng
Khối: Kinh doanh Chức danh: Senior Account Executive (Quản lý dự án Digital) Chế độ làm việc
Hà Nội
30/04/2020
12 - 15 triệu/ tháng
Digital Account Executive - Hà Nội
Hà Nội
31/03/2020
12.000.000đ - 15.000.000
Digital Account Executive - Hà Nội
Hồ Chí Minh
29/02/2020
20.000.000-40.000.000
Account Manager - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
31/03/2020
8 - 12 triệu/ tháng
Khối: Kinh doanh Chức danh: Senior Account Executive Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản
Hà Nội
29/02/2020
8.000.000 - 20.000.000
Khối: Kinh doanh Chức danh: Chuyên viên kinh doanh quản lý khách hàng dịch vụ S.E.O Chế độ là
Hồ Chí Minh
29/02/2020
20.000.000-40.000.000
Tuyển dụng trưởng chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
29/02/2020
15000000 - 20000000 + hoa hồng dự án
Tuyển dụng Account Manager (HN - SG)