Category: Kinh doanh

Category: Kinh doanh

Leader Account SEO – HCM

Khối: Kinh doanh Chức danh: Leader Account SEO Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh SEO 1.

XEM NGAY!
Account Junior (SEO)

Khối: Kinh doanh SEO Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Kinh doanh SEO 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

XEM NGAY!
Senior Strategic Planner

Khối: Kinh doanh quảng cáo Chức danh: Senior Strategic Planner Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Leader Account Branding I.

XEM NGAY!
Marketing Planner

Chức danh: Marketing Planner Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng nhóm Branding Thu nhập: 20 – 30 triệu/ tháng I. MÔ

XEM NGAY!
Account Pitching SEO (HCM)

Khối: Kinh doanh Chức danh: Account Executive SEO Pitching Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Leader kinh doanh SEO Pitching

XEM NGAY!