Back Office (HCNS, Kế Toán, Design) SEONGON Tuyển dụng - SEONGON
Phòng ban
  • Back Office
  • DIGICON
  • Kinh doanh
  • Kỹ thuật
  • Marketing
  • SOGO
  • MOMTECH
Khu vực
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
Hà Nội
28/02/2021
8 - 12 triệu/ tháng
Phòng: Ban Giám đốc Chức danh: Trợ lý Giám đốc Chế độ làm việc: Toàn thời gian Q
Hà Nội
31/10/2020
7 - 11 triệu/tháng
Phòng ban: Tài Chính Kế Toán Chức danh: Kế toán tổng hợp Chế độ làm việc: Toàn thời
Hà Nội
31/10/2020
10 - 20 triệu
Chức danh: Trợ lý Giám đốc điều hành Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực
Hà Nội
30/09/2019
8,000,000 - 12,000,000
SEONGON tuyển dụng Nhân viên nhân sự.
Hà Nội
30/09/2019
9000000 - 13000000
SEONGON tuyển dụng nhân viên Thiết kế. Mức lương từ 9 triệu - 13 triệu. Được hưởng nhiều ph
[Ebook]
[Ebook]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]