Category: Back Office (HCNS, Kế Toán, Design)

Category: Back Office (HCNS, Kế Toán, Design)

Chuyên viên tuyển dụng

Phòng ban: Hành chính Nhân sự Chức danh: Chuyên viên tuyển dụng Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Nhân

XEM NGAY!
Trợ lý văn phòng

Chức danh           : Trợ lý văn phòng  Phạm vi làm việc : Các công việc tại phòng tổ chức của Trường

XEM NGAY!
Kế toán tổng hợp

  Phòng ban: Tài Chính Kế Toán Chức danh: Kế toán tổng hợp Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Phó

XEM NGAY!