THÔNG TIN THANH TOÁN

Để giúp quy trình đối chiếu thông tin chuyển khoản nhanh hơn, quý khách vui lòng điền cú pháp chuyển khoản như sau:

BƯỚC 1

[Số lượng vé] + [Loại Vé Sự Kiện] + [Hoten] + [SDT]

Ví dụ: 1 SEO Ads NguyenVanA 012345678
    1 SEO NguyenVanA 012345678
   1 Ads NguyenVanA 012345678

BƯỚC 2

Xác nhận thanh toán bằng cách gửi hình ảnh giao dịch thành công tại: https://m.me/seongon

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin Tài khoản 
Số tài khoản: 01211 5999 8888
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Cảm ơn bạn đã Đăng ký sự kiện.

Xác nhận

THÔNG TIN THANH TOÁN

Để giúp quy trình đối chiếu thông tin chuyển khoản nhanh hơn, quý khách vui lòng điền cú pháp chuyển khoản như sau:

BƯỚC 1

[Số lượng vé] + [Loại Vé Sự Kiện] + [Hoten] + [SDT]

Ví dụ: 1 SEO Ads NguyenVanA 012345678
    1 SEO NguyenVanA 012345678
   1 Ads NguyenVanA 012345678

BƯỚC 2

Xác nhận thanh toán bằng cách gửi hình ảnh giao dịch thành công tại: https://m.me/seongon

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin Tài khoản 
Số tài khoản: 01211 5999 8888
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Cảm ơn bạn đã Đăng ký sự kiện.

Xác nhận

THÔNG TIN THANH TOÁN

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Để giúp quy trình đối chiếu thông tin chuyển khoản nhanh hơn, quý khách vui lòng điền cú pháp chuyển khoản như sau:

Hocokrs + [Hoten] + [SDT] + [Số lượng người đăng ký]

Ví dụ: Hocokrs Maixuandat 0912345678 02

Số tài khoản: 0451001404897
Chủ tài khoản: Mai Xuân Đạt
Chi nhánh Thành Công

Xác nhận thanh toán bằng cách gửi hình ảnh giao dịch thành công tại: m.me/okrs.vn

Trân trọng cảm ơn!
VNOKRs Team

Xác nhận