THÔNG TIN THANH TOÁN

Để giúp quy trình đối chiếu thông tin chuyển khoản nhanh hơn, quý khách vui lòng điền cú pháp chuyển khoản như sau:

BƯỚC 1

GA + 03 + [Hoten] + [SDT] + [Số lượng người đăng ký]

Ví dụ: GA 03 Nguyenvana 091234567802

BƯỚC 2

Xác nhận thanh toán bằng cách gửi hình ảnh giao dịch thành công tại: https://m.me/seongon

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin Tài khoản 
Số tài khoản: 01211 5999 8888
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Cảm ơn bạn đã Đăng ký khoá học.

Xác nhận

THÔNG TIN THANH TOÁN

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Để giúp quy trình đối chiếu thông tin chuyển khoản nhanh hơn, quý khách vui lòng điền cú pháp chuyển khoản như sau:

Hocokrs + [Hoten] + [SDT] + [Số lượng người đăng ký]

Ví dụ: Hocokrs Maixuandat 0912345678 02

Số tài khoản: 0451001404897
Chủ tài khoản: Mai Xuân Đạt
Chi nhánh Thành Công

Xác nhận thanh toán bằng cách gửi hình ảnh giao dịch thành công tại: m.me/okrs.vn

Trân trọng cảm ơn!
VNOKRs Team

Xác nhận