Seongon.com là Website của công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng

Các bài viết tại SEONGON đa phần được tự viết theo kinh nghiệm, kiến thức và thực tiễn của SEONGON.

Các bài viết do SEONGON viết đều ghi chú “SEONGON” in đậm, phía cuối bên tay phải bài viết.

Một số nội dung tổng hợp, sưu tầm đều được biên tập lại theo ngữ điệu riêng và có ghi nguồn dữ liệu phía cuối bài viết. Không có bài nào hoàn toàn copy/paste và mập mờ trong nguồn dữ liệu.

SEONGON mong muốn rằng độc giả khi sử dụng bài viết từ Seongon.com đều ghi nguồn “Seongon.com” và có link trỏ về bài gốc.

Rất cảm ơn các bạn!