Khối: Kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên kinh doanh quản lý khách hàng dịch vụ S.E.O

Chế độ làm việc: Toàn thời gian

Quản lý trực tiếp: Account Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả tóm tắt trách nhiệm công việc:

Trách nhiệm 1: Nhận bàn giao dự án

Trách nhiệm 2: Triển khai và quản lý dự án:

Trách nhiệm 3: Thủ tục và quản lý tài chính

Trách nhiệm 4: Báo cáo

Trách nhiệm 5: Gợi mở và lên kế hoạch triển khai dịch vụ duy trì S.E.O, dịch vụ khác:

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kinh nghiệm:

Kỹ năng

Giá trị nghề nghiệp bạn theo đuổi

Yêu cầu khác/Mô tả con người phù hợp

3. QUYỀN LỢI

Thu nhập: Từ 8 triệu – 20 triệu/ tháng

Thưởng

Đào tạo

Phụ cấp, các quyền lợi khác

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ