Khối: Kinh doanh

Chức danh: Account Manager

Chế độ làm việc: Toàn thời gian

Quản lý trực tiếp: Phó Giám đốc Kinh doanh – Lưu Trọng Hiếu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc

Nhiệm vụ

1. Quản lý

Quản lý nhân sự của Team

Tuyển dụng và đào tạo các nhân viên cấp dưới

Quản lý chất lượng công việc của Team

Quản lý tài sản công ty

Phân bổ công việc trong Team

2. Thực hiện dự án

3. Báo cáo

4. Cam kết bảo mật thông tin

Nhiệm vụ và trách nhiệm phụ của công việc

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Giới tính: Linh hoạt

Độ tuổi: Trên 27 tuổi

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học

Kinh nghiệm

Kiến thức chuyên môn

Kỹ năng: 

Thái độ: 

III. QUYỀN LỢI

Lương:

Thưởng:

Đào tạo:

Phụ cấp, các quyền lợi khác:

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: