Cách Redirect 301 domain www hoặc non-www

Cách Redirect 301 domain www hoặc non-www

Sử dụng Redirect 301 để chuyển hướng domain về 1 domain chính là một yếu tố trong Tối ưu URL  Website cho Seo.

Sử dụng www

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.domain..com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L]

Ngoài ra còn có cách viết sau có thể áp dụng cho tất cả các host và domain, không phải edit lại :

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.[a-z-]+.[a-z]{2,6} [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ([a-z-]+.[a-z]{2,6})$ [NC]
RewriteRule ^/(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Không sử dụng www

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [R=301,L]

Xem thêm các bài viết giúp bạn tối ưu on-page “mượt mà” hơn:

0/5 (0 Reviews)
Mai Xuân Đạt SEONGON

Tôi là người nghiện nghiên cứu về Google Ads và SEO - thích chia sẻ, đam mê công việc và mong muốn mỗi ngày làm việc đều có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã đọc SEONGON!

New title

your code ....
[Ebook]
[Ebook]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]