banner quảng cáo google

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE

Các gói dịch vụ quảng cáo SEONGON cung cấp

Gói quản trị tài khoản
Xem báo giá
Gói thuê tài khoản
Xem báo giá
Gói set-up 1 lần
Gói CPC
Gói cam kết

Gói quản trị tài khoản

Gói dịch vụ Advance Expert Profesional Platinum
Ngân sách/tháng
< 25 triệu
25 - 100 triệu
100 - 800 triệu
> 800 triệu
Phí dịch vụ
5,000,000
20%
Từ khóa
Tối đa 500 từ
Tối đa 5,000 từ
Không giới hạn
Không giới hạn
SETUP tối ưu
Phí SETUP tối thiểu
4,000,000đ
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Tư Vấn Landing Page
Tư Vấn Mạng hiển thị
Tư Vấn từ Google Singapore
Tư Vấn chiến lược Remarketing
Tư Vấn Online Marketing
lập kế hoach
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu từ khóa
Tối đa 500 từ
Tối đa 500 từ
Tối đa 1000 từ
Không giới hạn
Lựa chọn từ khóa
Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
Số mẫu quảng cáo/ nhóm
2
2
3
4
Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
setup
Kỹ thuật Viên Google Singapore
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Theo dõi chuyển đổi
Tạo banner quảng cáo miễn phí
1 bộ/ tháng
2 bộ / tháng
Tạo UTM theo dõi
Tiếp thị lại động
tối ưu và phân tích Quảng cáo
Tối ưu CTR
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu ngân sách
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Thay đổi mẫu quảng cáo
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Phủ định từ khóa định kỳ
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu điểm chất lượng
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu từ khóa
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Báo cáo chuyên sâu
2 tháng / lần
1 tuần / lần
Phân tích đối thủ cạnh tranh
3 lần / tháng
2 tháng / lần
1 tuần / lần
Tôi muốn nhận tư vấn

Gói cho thuê tài khoản

Mức ngân sách quảng cáo (Ngày)
=< 5.000.000 đ
> 5.000.000 đ
Phí quản lý (%)
10%
5 %

Lưu ý:
- Dịch vụ SEONGON được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau nên sẽ không có khung giá cố định cho từng hạng mục.
- Báo giá có thể thay đổi tùy theo cách thức nhắm đối tượng quảng cáo.

Kết nối ngay, để chúng tôi hiểu hơn về bạn

Chúng tôi quan tâm tới hiệu quả dài hạn, tỉ mỉ trong chi tiết, vì chúng tôi tin rằng đó là cách thành công bền vững nhất

Đăng ký tư vấn với chuyên gia