Nhân Viên Motion graphics – EONMIX Creative Agency

Khối: Sản xuất Chức danh: Nhân viên Motion Graphic Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mô tả tóm tắt trách nhiệm công việc Công việc chính là sử dụng phần mềm làm chuyển động để chuyển hóa các bản thiết kế tĩnh (graphic design) để chuyển hóa thành... Xem thêm

Account Manager – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

  Khối: Kinh doanh Chức danh: Account Manager Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Phó Giám đốc Kinh doanh – Lưu Trọng Hiếu I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc Nhiệm vụ 1. Quản lý Lập kế hoạch kinh doanh (1 năm/ 6 tháng/Quý/1tháng/lần): Xác định mục tiêu... Xem thêm

Senior Account Executive – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

  Khối: Kinh doanh Chức danh: Senior Account Executive Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Account Manager   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mô tả tóm tắt trách nhiệm công việc Tiếp cận khách hàng được giao từ cấp trên, chủ động tìm kiếm khách hàng. Lấy thông tin yêu cầu từ khách hàng hoặc cùng... Xem thêm

Account Executive – EONMIX Creative Agency

  Khối: Kinh doanh – EONMIX CREATIVE AGENCY Chức danh: Account Executive Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Account Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mô tả tóm tắt trách nhiệm công việc:  Tiếp cận khách hàng được giao từ cấp trên, chủ động tìm kiếm khách hàng. Lấy thông tin yêu cầu từ khách hàng.... Xem thêm

Chuyên viên kinh doanh quản lý khách hàng dịch vụ S.E.O

  Khối: Kinh doanh Chức danh: Chuyên viên kinh doanh quản lý khách hàng dịch vụ S.E.O Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Account Manager MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mô tả tóm tắt trách nhiệm công việc: Làm việc với kỹ thuật S.E.O và khách hàng trong một dự án S.E.O Đảm bảo tiến độ... Xem thêm