Trưởng phòng Kỹ thuật quảng cáo

Khối: Sản xuất Chức danh: Trưởng phòng Kỹ thuật quảng cáo Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Phó Giám đốc sản xuất I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Vai trò của vị trí Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng quảng cáo Tham gia thực hiện những dự án có... Xem thêm

Sản xuất và quản lý nội dung (Content Marketing Specialist)

Khối: Marketing Chức danh: Sản xuất và quản lý nội dung Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Marketing I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc: Content Specialist (chuyên viên sản xuất và quản lý nội dung) là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng và xây dựng các nội dung... Xem thêm

Senior Content Marketing

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược nội dung, sáng tạo và thực thi nội dung quảng cáo trên nền tảng Digital I. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH CỦA CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ chính: Xây dựng chiến lược nội dung, content plan, Big Idea, Tagline cho chiến dịch truyền thông của các nhãn hàng trong nhiều lĩnh... Xem thêm

Senior Graphic Designer

Chức danh: Senior Graphic Designer Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng thiết kế I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc: Phụ trách thiết kế đồ họa cho khách hàng và nội bộ công ty Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc: Thiết kế các sản phẩm truyền thông... Xem thêm

Account Manager

Chức danh: Account Manager (Digital Marketing Manager) Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh quảng cáo Thu nhập: 25 – 40 triệu/ tháng 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, quản lý vận hành nhóm theo quy trình của công ty. Quản lý mối quan hệ với khách... Xem thêm

Account Executive Performance (Digital Marketing)

Chức danh: Account Executive Performance Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Account Manager (Trưởng phòng kinh doanh quảng cáo) Thu nhập: 15 – 30 triệu/ tháng 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vai trò của vị trí: Quản lý dự án, Lập kế hoạch và triển khai dự án dịch vụ quảng cáo chuyển đổi trên... Xem thêm

Senior Account Branding

Chức danh: Senior Account Branding (Senior Digital Marketing) Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng kinh doanh quảng cáo Thu nhập: 15 – 30 triệu/ tháng I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vai trò của vị trí: Quản lý dự án, Lập kế hoạch và triển khai dự án dịch vụ quảng cáo Digital tổng thể... Xem thêm

Tuyển dụng Marketing Qualified Lead (MQL)

Phòng ban: Marketing Chức danh: Nhân viên Marketing Qualified Lead (MQL) Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Marketing MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc Nhân viên Marketing Qualified Lead Account (Viết tắt là MQL) đóng vai trò tiếp nhận thông tin khách hàng (lead) từ các nguồn, liên hệ, thu... Xem thêm

Chuyên viên Phụ trách Mảng Đào tạo/Lớp học

Phòng ban: Đào tạo Chức danh: Chuyên viên phụ trách mảng Đào tạo/Lớp học Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Giám đốc MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích công việc: Phụ trách toàn bộ mảng đào tạo, tổ chức lớp học Offline và Online. Ngành nghề đào tạo: Quảng cáo Google, SEO. Hỗ trợ lớp... Xem thêm

[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]
[Case Study]