Giảm giá thầu từ khóa Google Adwords

Bạn đang sử dụng tiền thật để chạy quảng cáo Google Adwords và thấy rằng giá click quá cao?

Bạn muốn giảm giá thầu từ khóa Google Adwords trên mỗi click chuột?

SEONGON chính là chuyên gia

Giá thầu từ khóa dựa trên yếu tố nào?

  • Điểm chất lượng từ khóa.
  • Vị trí từ khóa
  • Đấu giá giữa các đối thủ cạnh tranh
  • Ngân sách của bạn

Giảm giá thầu từ khóa Google Adwords cần làm gì?

Dựa vào các yếu tố trên, bạn có thể thực hiện giảm giá thầu thông qua việc

  • Tăng điểm chất lượng từ khóa. Chỉ cần tăng từ 5 điểm lên 7 điểm, bạn có thể giảm giá thầu tới 70%.
  • Quản lý vị trí từ khóa phù hợp
  • Trả giá tự động cho từng từ khóa để chủ động trong cạnh tranh
  • Đặt ngân sách tối đa trong định mức bạn có thể chi mỗi ngày

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ yahoo maixuandat1504@yahoo.com hoặc 0983458345
Hoặc tham gia Đào tạo Adwords chuyên sâu. của chúng tôi.

Giảm giá thầu từ khóa Google Adwords
4.6 (92%) 5 vote[s]