Các vị trí đang tuyển

VỊ TRÍ THU NHẬP SỐ LƯỢNG HẠN TUYỂN

Tuyển dụng vị trí SALE tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 3 15/08/2018

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh – Senior Account tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 1 03/09/2018

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh qua điện thoại ( Telesale )

5 - 12 Triệu + Thưởng 1 20/05/2018

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Account Senior

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 2 20/05/2018

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Account Executive)

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 5 20/05/2018

Tuyển dụng Nhân viên MQL

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 2 20/05/2018

Nhân viên Account quản lý dự án SEO (Account SEO Executive)

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 2 20/05/2018