SEONgon

We care your profit

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Yêu cầu chung với vị trí này
 Ưu tiên có kinh nghiệm ngành đào tạo
- Hiểu về Marketing dịch vụ
- Chủ động trong công việc
- Tận tâm với học viên
- Yêu thích sự năng động
- Quản lý các hoạt động Sales - MKT - Services đào tạo cho SEONgon
- Đảm bảo chất lượng của dịch vụ lớp học 
- Xây dựng và chăm sóc cộng đồng học viên của SEONgon

2. Mục tiêu chung
Đảm bảo thực hiện kết quả kinh doanh của bộ phận đào tạo 
3. Mô tả công việc chi tiết
- Quản lý chung mảng đào tạo của SEONgon
- Lên kế hoạch và kiểm soát thực thi tuyển sinh
- Kế hoạch và kiểm soát thực thi chăm sóc học viên
- Kế hoạch và kiểm soát thực thi các chương trình đào tạo, sự kiện

 1. Xây dựng triển khai và giám sát kế hoạch Sales, MKT thúc đẩy bán hàng và đảm bảo kết quả kinh doanh
  - Xây dựng kế hoạch bán hàng cho năm và cho từng khóa học (gồm cả public và inhouse)
  - Giám sát nhân viên sales trong hoạt động tư vấn bán hàng, chắm sóc khách hàng, xây dựng và cập nhật database khách hàng.
  - Xây dựng kế hoạch MKT năm và kế hoạch MKT tuyển sinh cho từng khóa học
  - Giám sát nhóm truyền thông (content MKT) triển khai các hoạt động thực thi theo kế hoạch
  - Điều phối hoạt đồng của Sales và MKT để đảm bảo việc thực thi theo kế hoạch và đảm bảo mục tiêu kinh doanh. b. Đảm bảo dich vụ của lớp học
  - Xây dựng và cập nhật quy trình vận hành lớp học, đảm bảo chất lượng dịch vụ lớp học đối với học viên
  - Quản lý giám sát thực hiện quy trình dịch vụ lớp học, và bộ phận liên quan (hành chính, kế toán)
  - Quản lý các hoạt động logictics và cơ sở hạ tầng để đảm bảo lớp vận hành theo tiêu chuẩn.

  c. Xây dựng và chăm sóc cộng đồng
  - Xây dựng và phát triển cộng đồng học viên cũ, đảm bảo sự gắn bó của học viên qua các hoạt động như
  + xây dựng ý tưởng, chính sách riêng cho nhóm cộng đồng này
  + Xây dựng các hoạt động kết nối cộng đồng: sự kiện dàn riêng, các chương trình chia sẻ ...

  d. Xây dựng chương trình đào tạo và kết nói giảng viên
  - Chủ động làm việc với giảng viên để cập nhật nội dung đào tạo của các khóa có sẵn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học viên
  - Chủ động đóng góp ý tưởng để phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu học viên và đúng định vị của công ty
  - Chủ động tìm hiểu, liên hệ và phát triển quan hệ với giảng viên

5. Yêu cầu năng lực chuyên môn
- Khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm, lập kế hoạch và giám sát thực thi
- Khả năng tổ chức và quản lý công việc tốt, chi tiết và khắt khe với yêu cầu công việc
- Có hiểu biết cơ bản về Digital Marketing, các hoạt động MKT, truyền thông 
- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ cộng đồng, quảng giao trong các mối quan hệ.
- Chủ động trong công việc
- Tận tâm với học viên
- Yêu thích sự năng động
- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức vận hành trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

6. Cấp báo cáo
Trực tiếp lên Phó Giám Đốc, CEO 

Hình thức nộp hồ sơ
Qua Email
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Người liên hệ: Miss Hằng
Số điện thoại liên hệ: 0946 391185
Mail: luutronghieu@seongon.com maixuandat@seongon.com Or nguyenthuhang@seongon.com