Các vị trí đang tuyển

VỊ TRÍ THU NHẬP SỐ LƯỢNG HẠN TUYỂN

Tuyển dụng vị trí SALE tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 3 15/08/2018

Tuyển dụng Nhân viên CSKH dự án SEO tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 2 03/09/2018

Tuyển dụng Trưởng nhóm CSKH dự án SEO tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 1 03/09/2018

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh – Senior Account tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 1 03/09/2018

Tuyển dụng Leader Facebook tại SEONGON

8 - 10 triệu 1 30/07/2018

Tuyển dụng Nhân viên SEO tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 8 30/07/2018

Tuyển dụng Team leader tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 1 20/05/2018

Tuyển dụng Thực tập Biên tập nội dung tại SEONGON

Cố định - Thỏa thuận theo năng lực 10 20/05/2018