Website của bạn không thể tham gia quảng cáo Google AdWords vì bị Google gắn cờ vi phạm chính sách. Khi add mẫu quảng cáo, trạng thái phê duyệt là “bị từ chối” tức là bạn đã bị gắn cờ vi phạm và bạn không còn được phép quảng cáo cho website đó với Google AdWords.

Trong tình huống đó, Seongon có thể gỡ cờ vi phạm chính sách cho bạn.

Chi phí: Chỉ từ 490.000/web. Chi phí có thể cao hơn tùy thuộc vào mức độ vi phạm chính sách.

Liên hệ gỡ cờ vi phạm chính sách: Mai Xuân Đạt, 0983458345 – Seongon Google AdWords Partner

Trân trọng.