Tạp chí Playboy Online post lúc trước bắt trả phí, bản free ( ít cập nhật hơn ) có thể xem tại địa chỉ:

[like_to_read]

http://www.playboyarchive.com/

Một dạng tạp trí Playboy tại Đức:

http://www.bild.de/video/clip/bild-girls/bild-girl-valeria-19938394.bild.html

[/like_to_read]